:: Milorad Mladenović

CARTONCITY
Lokacija: Park sa desne strane Gazele, kada se krećete ka Novom Beogradu
Period: 31.07 – 6.09.2009.

Instalacija Cartoncity treba da bude postavljena u parku, sa desne strane mosta Gazela kada se krećete ka Novom Beogradu. Rad preuzima funkciju bilborda sa printovima neposredne prošlosti okruženja na kojima je predstavljena struktura materijala pripremljenih za reciklažu. Instalacija predstavlja svojevrsan spomenik romskom naselju.

Ovim radom se afirmišu istraživanja u oblasti socijalnih naselja koja su produktivna i društveno korisna. Zato ovu instalaciju prati idejni projekat urbanističkog rešenja naselja koje se bavi reciklažom, realizovan u saradnji sa Lukom Mladenovićem (izložen u Salonu MSUB-a). Centar naselja su silosi u obliku supermoderne arhitekture, a uređenje životnog prostora i socijalnih stanova je usmereno ka organizovanoj selekciji sakupljenog materijala i kreiranju malih površina za individualnu poljoprivrednu proizvodnju.

———————————————————-

 

CARTONCITY
Location: A park on the right side of Gazela bridge, New Belgrade direction
Period: 31.07 – 6.09.2009

The installation Cartoncity is placed in the park on the right of Gazela Bridge when going towards New Belgrade. This installation will take over a function of a billboard – photos of the recent past of the nearby surrounding will be glued on it. But those images will show recycled material used as a construction material. Cartoncity is a monument to Roma settlement.

With this work, Mladenović is also promoting a research on social housing. That is why this installation in public space will be accompanied with an urban plan of a settlement whose primary means of living is recycling. The settlement consists of silos (resembling supermodern architecture), social housings (where the selection of recycled material is organized) and small agriculture parcels for individual production. This plan is realized in cooperation with Luka Mladenović and it is exhibited in the Salon.

Advertisements

%d bloggers like this: